Bij dry needling (triggerpoint therapie) wordt ernaar gestreefd het spierweefsel optimaal te ontspannen. Door middel van heel fijne naaldjes worden deze punten van verhoogde spanning (triggerpoints genaamd), welke in vele gevallen een gekende uitstralingspijn veroorzaken, aangeprikt. Hierbij wordt een twitch-respons gecreëerd welke uiteindelijk zal leiden tot het ontspannen van de spier en het doen verminderen van de klachten.